MOKYKLOS VIZIJA

Visos dienos mokykla vardan vaiko turinčio savo gyvenimo viziją.

MOKYKLOS MISIJA

Visuminis ugdymas kokybiškam pradiniam ir pagrindiniam išsilavinimui saugioje, demokratiškoje, bendruomeniškoje, tobulėjimą skatinančioje aplinkoje.