A+ R A-

Dėl bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo mokykloje, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka >>

2021–2025 metų mokyklos veiklos strateginis planas >>

2016–2020 metų mokyklos veiklos strateginis planas >>

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas >>

Įsakymas dėl 2019-2020 ir 2020-2021 metų pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ugdymo plano pakeitimų >>

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas >>

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas >>

Pamokų pateisinimo forma (1 priedas) >>

Pamokų pateisinimo forma (2 priedas) >>

Lankymosi mokykloje taisyklės COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu >>

Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimo >>

Darbo apmokėjimo sistema >>

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai >>

2019–2020, 2020–2021 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programų ugdymo planas >>

Įsakymas dėl 2019–2020 ir 2020–2021 metų pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ugdymo plano 5.1. punkto pakeitimo >>

Mokyklos tarybos nuostatai >>

Progimnazijos nuostatai >>

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka >>

Pagalbos mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, užtikrinimo tvarka >>

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas >>

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka >>

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas >>

Progimnazijos 2019 metų veiklos planas >>

Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės >>

Mokinių elgesio taisyklės >>

Progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita >>

Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės >>

Progimnazijos direktorės veiklos užduotys >>

Naudojimosi lauko čiuožykla tvarkos aprašas >>

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka >>

Pagrindinio ugdymo programos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas >>

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka >>

Reikalavimai budintiems mokytojams ir mokiniams >>


Adresas: Genių g. 8/4, 11219, Vilnius

Mob. tel. 8 694 68833

El.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Institucijos kodas: 195474280