Mokytojo pareigybės aprašymas >>

Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas >>

Pradinio ugdymo mokomojo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas >>