A+ R A-

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.                                                          

 

Įvertinimas, problemos nustatymas

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

 

Specialiosios pedagogės pagalbos teikimas

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete);
 • atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavina jo gebėjimus, sutrikusias funkcijas.

 

Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje

 • ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai;
 • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas

 •  konsultuoja mokinių tėvus, vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
 • konsultuoja mokytojus, mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

Kita veikla

 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
 • pildo teisės aktuose nustatytus specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.

 

Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei: 

 • vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.

 

Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.

Adresas: Genių g. 8/4, 11219, Vilnius

Mob. tel. 8 694 68833

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Institucijos kodas: 195474280