Previous Next
Kuriame Lietuvos ateitį Kuriame Lietuvos ateitį
Apie mokyklą Apie mokyklą
Mokyklos istorija ir tradicijos Mokyklos istorija ir tradicijos
A+ R A-

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Erasmus logo

Laimėtas Erasmus+ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projektas

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija 2018 m. vasarį Švietimo mainų paramos fondui pateikė Erasmus+ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas kuriant kryptingo mokinių IKT kompetencijų ugdymo mokyklą“ paraišką ir laimėjo projekto finansavimą.

     Projekto tikslai:1. sukurti kryptingo mokinių IKT kompetencijų ugdymo turinį; 2. įgyti naujų darbo su pažangiais mokymo metodais ir įrankiais kompetencijų vykdant mokomąją veiklą; 3. diegti inovatyvius mokymo(si) metodus bei įrankius ugdant mokinių įvairių dalykų kompetencijas formaliajame  ir neformaliajame ugdyme. 4. suteikti galimybę įstaigos darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti ugdymo procesą, integruojant mobilumų metu įgytus įgūdžius, bei išplėsti europinio bendradarbiavimo galimybes. 5. pagerinti komunikavimą anglų kalba įgūdžius.

     Projektas vyks nuo 2018 m. rugsėjo iki 2020 m. birželio mėn. Planuojama, kad projekto metu 20 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje.

Mobilumo planai:

6 pedagogai vyks į darbo stebėjimą užsienio mokyklose: du pedagogai vyks  į darbo stebėjimą TURKIJOS mokykloje, du pedagogai į Italijos mokyklą ir 2 pedagogai vyks į Slovėnijos mokyklą.

14 pedagogų tobulins kvalifikaciją kursuose. Mokytojai dalyvaus kursuose Ispanijoje, Valensijoje - "ICT FOR TEACHING AND LEARNING" ir "EDUCATIVE ROBOTICS AND CODIN WITH ARDUINO", Estijoje,  Taline tobulins kompetencijas tema - "DIGITAL STEAM. TEACHING INTEGRATED SCIENCE, ARTS AND MATHEMATICS WITH DIGITAL DEVICES", Olandijoje - "DIGITAL TURN: HOW TO MAKE YOUR SCHOOL MORE DIGITAL"; Ispanijoje, Madride - "CREATIVITY IN TEACHING AND LEARNING USING ICT: THE DIGITAL CLASSROOM" ir "INNOVATIVE SKILLS IN ICT THROUGH COLLABORATIVE AND PROJECT - BASED TEACHING AND LEARNING"; Maltoje - "MAKE TECHNOLOGY YOUR FRIEND";

     Dalyvaudami šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose mokytojai įgis informacinių technologijų, pedagogikos ir didaktikos, metodų valdymo, pamokų organizavimo, aplinkų kūrimo kompetencijų, svarbių darniai įstaigos veiklai, gerinant progimnazijos ugdymo kokybę bei įgyvendinant iškeltus uždavinius. Numatyti kursai stiprins pedagogų profesinio tobulėjimo norą, pasitikėjimą mokymosi rezultatais ir skatins naujų metodų paiešką bei diegimą pamokose.


 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 2019Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose

2019 m. liepos 20-26 dienomis mūsų progimnazijos pradinių klasių  mokytoja Jolanta Lukoševičienė ir logopedė Alma Bidvienė dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose ,,Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom“, kurie vyko Ispanijoje Akcala de Henares mieste. Juos organizavo Cervante Training mokymo, įgyvendinant ERASMUS PLUS KA1 projektą. Mokymuose dalyvavo mokytojai iš Rumunijos, Italijos, Kipro, Bulgarijos irSlovakijos. Kvalifikacijos kėlimo kursų metu buvo pristatytos naujausios IKT priemonės ir ištekliai. Kursų dalyviai mokėsi kurti internetinius dienoraščius (blogus), dirbti su Edmodo, Weebly programomis.  Po intensyvaus darbo  dalyviai galėjo susipažinti su ispanų tadicijomis ir kultūra,  aplankyti architektūros paminklus, muziejus, parkus, paragauti gardžių  tradicinių patiekalų. Ši įdomi patirtis pagilino mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas ir praturtino naujomis idėjomis.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 2019

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 2019Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 2019

 

 

 

 

 

 

 


Kvalifikacijos kėlimo kursai Ispanijoje Valensijoje

Kvalifikacijos kėlimo kursai Ispanijoje Valensijoje "ICT FOR TEACHING AND LEARNING"

2019 m. gegužės 6-10 dienomis mūsų progimnazijos anglų kalbos mokytoja Audronė Kurpienė ir rusų kalbos mokytoja Lucyja Lazareva dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose ,, ICT FOR TEACHING AND LEARNING“, kurie vyko Ispanijoje Valensijos mieste. Juos organizavo mokymo centras ESMOVIA, įgyvendinant ERASMUS PLUS KA1 projektą. Mokymuose dalyvavo mokytojai iš Rumunijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Bulgarijos. Kvalifikacijos kėlimo kursų metu buvo pristatytos naujausios IKT priemonės ir ištekliai, kurie gali būti panaudoti ugdymo procese efektyviam ir patraukliam įvairių mokomųjų dalykų mokymui. Buvo pateiktos įdomios didaktinės programos, kuriomis mokiniai galėtų naudotis tiek mokydamiesi savarankiškai namuose, tiek dirbdami klasėje. Kursų dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti  nuostabiu Valensijos  kraštovaizdžiu bei aplankyti stulbinančius architektūros paminklus, paragauti gardžių  tradicinių patiekalų, pabuvoti  įspūdingame Caxton britiškame koledže, kuriame vaikams atsiveria fantastiškos mokymosi ir asmenybės tobulėjimo galimybės.


 ERASMUS+ projekto mokymai ERASMUS+ projekto mokymai ,,Digital STEAM. Teaching integrated science, art and mathematics with digital devices“

Balandžio 14–20 dienomis Taline, Estijoje, mūsų progimnazijos chemijos-technologijų mokytoja Loreta Šiškevičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Jonata  Avižinienė dalyvavo ERASMUS+ projekto mokymuose ,,Digital STEAM. Teaching integrated science, art and mathematics with digital devices“. Šiuose mokymuose buvo pristatyta geriausia praktika, kaip panaudoti IT technologijas STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika (angl. science, technology, engineering, arts, maths)) dalykų pamokose.

Mokytojos pristatė mūsų progimnaziją ir susipažino su Estijos švietimo sistema. Veiklose dalyvavo ir dalijosi patirtimi kartu su Italijos, Turkijos, Graikijos, Belgijos ir Kroatijos mokytojais. Mokymų metu įgijo  filmų kūrimo ir robotikos pagrindus, atliko įvairius laboratorinius darbus panaudojant IT technologijas. Kaip tikri studentės mokėsi Talino universitete, miesto gamtos mokslų muziejuje, Talino 21-oje mokykloje ir Gustavo Adolfo gimnazijoje. Susipažino su vietovės pažinimo ir projektavimo programomis bei aplinkos testavimo prietaiso „GLOBISENS“ naudojimu STEAM mokslų pamokose. Darbas neprailgo ir nebuvo nuobodus, nes mokymų metu išbandyta daug aktyvios pamokos vedimo būdų, kuriuos galės taikyti savo pamokose.

ERASMUS+ projekto mokymai (5)

ERASMUS+ projekto mokymai (4)

ERASMUS+ projekto mokymai (2)

ERASMUS+ projekto mokymai (1)

 

 

 

 

 

 

 


Mūsų mokyklos mokytojų patirtis Slovėnijos ir Italijos mokyklose

Mūsų mokyklos mokytojų patirtis Slovėnijos ir Italijos mokyklose

Mūsų mokyklos mokytojų patirtis Slovėnijos ir Italijos mokyklose

Mokinių atostogų metu keturios mūsų mokyklos mokytojos pasinaudojo ERASMUS+ projekto su

teiktomis galimybėmis ir aplankė Slovėnijos bei Italijos mokyklas.

Mokytojos Margarita Olechnovičienė ir Jovita Jokubaitienė lankėsi Slovėnijos mokyklose. Jos Pirano Vincenzo e Diego de Castro ir Sicciole Vincenzo e Diego de Castro mokyklose stebėjo anglų kalbos, muzikos, slovėnų kalbos ir istorijos pamokas įvairiose klasėse bei vedė informatinį mąstymą ugdančias  veiklas su BEBRO kortelėmis. Čia jos taip pat pristatė mūsų mokyklą.Trečia mokykla, kurioje lankėsi šios mūsų mokytojos, buvo  Pirano Antonio Sema gimnazija. Čia jos ne tik stebėjo istorijos, slovėnų kalbos bei anglų kalbos pamokas, bet ir diskutavo apie lietuviškos ir aplankytos  mokyklos panašumus ir skirtumus.

Italijos miestelio Fringnano Luca Tozzi mokykloje apsilankė mokytojos Ana Malyševa-Klusovska ir Janina Lubytė Leonavičienė. Tris dienas jos turėjo galimybę stebėti anglų kalbos, istorijos, italų kalbos  pamokas šioje mokykloje, labai daug bendrauti su mokiniais ir diskutuoti su mokytojų bendruomene apie švietimo skirtumus bei panašumus Italijoje ir Lietuvoje. Taip pat mokytojos apžiūrėjo daugelį mokyklos erdvių ir dalyvavo popamokinėje veikloje, sužinojo, kaip vyksta mokytojų pavadavimas ir kokia mokinių maitinimo tvarka.

Ši įdomi patirtis pagilino mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas ir praturtino naujomis idėjomis


Projekto Erasmus+ dalyviai dalijasi patirtimiProjekto Erasmus+ dalyviai dalijasi patirtimi

 

Projekto Erasmus+ dalyviai dalijasi patirtimi

Akimirkos >>

 

 

 


ErasmusMokyklos darbo stebėjimas Turkijoje Talaso mieste

2018 spalio 29 – 31 dienomis mūsų mokyklos mokytojos Marina Chatkevič ir Aušra Kaupienė lankėsi  Turkijos OZEL TEVFIK KUSOGLU mokykloje.

Pirmąją dieną mokytojos turėjo galimybę susipažinti su šalies kultūra, nes spalio 29 diena yra Turkijos Respublikos diena. Šiai dienai paminėti mokykloje buvo organizuota šventė su daugybe pasakojimų, dainų bei  šokių.

Kitas dienas mokytojos lankėsi pamokose, apžiūrėjo spalvingas ir inovatyvias mokyklos erdves, kalbėjosi apie Turkijos ir Lietuvos sistemų panašumus bei skirtumus.

Įgytas žinias bei matytus mokymo(-si) metodus galima panaudoti  mūsų pamokose bei popamokinėje veikloje, organizuojant renginius,  kuriant mokyklos aplinką.


Erasmus + projektas ,,Cool crafts"

Liepos pradžioje Latvijos Kalupų mokyklų paramos draugija "Tilts" organizavo jaunimo tarptautinio mainų projekto, kuris buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su partneriais iš Lietuvos (dalyvavo ir mūsų progimnazijos vokiečių kalbą besimokantys moksleiviai Lukas Baranovas ir Monika Bielskytė) ir Lenkijos, veiklą. Daugpilio vokiečių draugijos "Erfolg" pastangomis, gavus finansinę paramą iš Europos programos "Erasmus +", projekto dalyviams buvo suteikta galimybė mokytis įvairių rūšių amatų.

Kalupos mokyklos moksleiviams ir svečiams iš Lenkijos ir Lietuvos buvo parengta plati ir įvairi programa. Kiekvieną dieną jaunuoliai dalyvavo vis kitokioje projekto veikloje. Buvo organizuojamos lietuvių, latvių ir lenkų amatų meistriškumo dirbtuvės. Taip pat jauni žmonės dalyvavo neformaliuose žaidimuose, grupių veikloje, diskusijose, kurios padėjo šalinti socialinį ir kultūrinį barjerą ir skatino draugišką aplinką visiems tarptautinio projekto dalyviams. Trumpų poilsio valandėlių metu vyko mokinių edukacinės ekskursijos. Aplankyta ne tik Daugpilio tvirtovė, bet ir Marco Rotko centras, Saulės mokykla, Daugpilio kalnų bažnyčios. Baigiantis projektui dalyviai aplankė Vabolių šeimų muziejų, kur buvo pasiūlyta paragauti tradicinio Latgalos patiekalo "komas" su žolelių arbata. Projekto dalyviai susipažino su audimo pagrindais, gamino lankus ir strėles, vėliau dalyvavo varžybose.
Projekto pabaigoje dalyviai, aplankę "Nauen" vaikų namus, suorganizavo kūrybines dirbtuves "Sapnų gaudyklė" bei labdaros koncertą, kurio metu grojo akordeonu, fortepijonu, šoko ir dainavo.

Projekto tikslas – supažindinti dalyvius ne tik su ES šalių kultūrų įvairove, mokytis kitų šalių amatų, bet ir mažinti jaunimo izoliaciją, spręsti vienišumo problemą. Projekto dalyviai pažino Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos kultūrines tradicijas, kitų Europos tautų kultūros paveldą, išlaikydami savo identitetą. Pasibaigus projektui, dalyviai gavo Europos jaunimo pažymėjimus.

Projekto dalyvė Monika Bielskytė:

Pirmiausiai mes susipažinome su projekto dalyviais iš Latvijos ir Lenkijos, vėliau ir pačiu miestu, kuriame vyko projektas. Man buvo labai įdomu vaikščioti po Daugpilį bei pažinti naujus žmones. Daugpilį mes pažinome orientacinio žaidimo metu. Tai nuostabus nedidelis Latvijos miestas. Trečiąją dieną didžiausią  įspūdį paliko marškinėlių bei ženkliukų su projekto logotipu gamyba savo rankomis. Be galo įdomu buvo sužinoti visą gamybos procesą. Visi mūsų vakarai buvo išties turiningi, nes jų metu geriau pažinome abi mūsų kaimynines šalis, bei šauniai pristatėme savo valstybę su viktorina, įprastais patiekalais bei lietuviškais tradiciniais žaidimais ir dainomis. Apsilankymas Marko Rotko centre bei Daugpilio modernioje Dailės mokykloje, Skryndų muziejuje, kur mūsų laukė be galo daug įdomių veiklų - visa projekto veikla man paliko nepakartojamą  įspūdį. Išvada viena: laikas, praleistas projekto metu, yra NUOSTABUS!!! Aš susipažinau su naujais žmonėmis – savo bendraamžiais, sužinojau daug naujo ir įdomaus bei patobulinau užsienių kalbų žinias. Kartosiu tai visą gyvenimą ... ir labai tikiuosi sudalyvauti dar ne kartą panašioje veikloje ?

Vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva


Kursai Ispanijoje Valensijoje

Kursai Ispanijoje Valensijoje "EDUCATIVE ROBOTICS AND CODIN WITH ARDUINO"

2018 m. rugsėjo 3-7 dienomis mūsų mokyklos IT mokytojai Mantas Petraška ir Jovita Jokubaitienė dalyvavo programavimo kursuose Ispanijoje Valensijoje. Mokymų metu susipažino su Arduino. Tai programuojamas elektroninis prietaisas, kuris naudoja C ir C++ programavimo kalbų “mišinį”.

Atrodytų, jog progimnazijos mokiniams išmokti tokią kalbą dar per sunku, bet iš tiesų su Arduino žaisti galima kaip su LEGO – dėlioti detales (mokiniams žinomus kaip blokelius) ir iš karto matyti rezultatą.

Įgytas žinias galima pritaikyti dirbant ir su MicroBit‘ais, kuriuos programuoti jau mokėsi dabartiniai mūsų šeštokai. Ši patirtis ir žinios bus puiki priemonė praplėsti mokinių žinias inžinerijos srityje, kur vienu metu išbandoma elektronika, mechanika ir programavimas.


Tarptautinis projektas "Erasmus+"Rugsėjo 25-30 dienomis vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva ir 8b klasės moksleivis Liutauras Tomoševičius dalyvavo tarptautiniame projekte pagal  Erasmus+ programą Beščiadų kalnuose Lenkijoje. Projekto tema "Ekologija ir aplinkosauga".

Buvo aptariamos  aplinkosaugos problemos ir įmanomi jų sprendimo būdai ne tik savo gimtajame krašte, bet ir visoje Europoje. Kartu su Lietuvos atstovais dalyvavo jaunimo grupės iš Lenkijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Rumunijos. Kiekvieną dieną vyko įdomūs užsiėmimai ekologijos tema.  Mes smagiai praleidome laiką Lenkijos kalnuose, nes gyvenome kalnų trobelėse, užsiėmimai vyko nepaprastai gražaus peizažo fone. Laisvalaikiu  kopėme į  kalnus. Mes buvome tiesiog užburti gamtos grožio. Labai draugiškai bendravome su visais projekto dalyviais ir labai atsakingai pristatėme Lietuvą nacionalinio vakaro metu. Sulaukėme daug klausimų ir pajutome susidomėjimą Europos jaunimo mūsų šalimi. Stengėmės atsakyti į visus dominančius projekto dalyvius klausimus. Projekto veikla buvo labai įvairi ir be galo įdomi. Mes labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti tarptautiniame projekte, kuriame sužinojome apie Europos šalių ekologijos problemas ir supratome, kad jos yra globalios ir labai aktualios.

„Vyturio“ biblioteka

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.55 - 11.40

5. 12.00 - 12.45

6. 13.05 - 13.50

7. 14.00 - 14.45

8. 14.55 - 15.40

ERASMUS+ MATH

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Apklausa

Facebook

Adresas: Genių g. 8/4, 11219, Vilnius

Mob. tel. 8 694 68833

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Institucijos kodas: 195474280